Odysseus

Kirke
Mmm. Du är en härlig man.

Odysseus
Får jag gå nu? Jag menar, på riktigt. Får vi lämna ön? Jag och mina män? Eller är de fortfarande svin?

Kirke
Du har så bråttom. För ett ögonblick tänkte jag att du kanske ville stanna. Men jag ska hålla mitt löfte. Jag hämtar dina män.

(Hon går ut och kommer tillbaka med några grisar som hon med en elegant trollkonst förvandlar tillbaka till män igen)

Odysseus
Tack. Jag ska inte glömma dig.

Kirke
Nej, det ska du inte. En sak till. Det finns en sak till du måste göra.

Odysseus
Blir jag förvånad?

Kirke
Du måste ta dina män och ditt skepp till Persefones udde, därifrån går du ensam in i Hades rike, korsar Styx på Karons färja, undviker Kerberos. När du väl är där ska du gräva en grop där du ska offra två svarta får. Då kommer andarna. Men du får inte låta någon dricka av blodet. Utom Teiresias.

Odysseus
Teiresias???

Kirke
Den blinde siaren, den ende som levt både som man och som kvinna. Han kommer att tala om för dig hur du ska bära dig åt för att nå Itaka.

Odysseus
Teiresias, den mytomspunne. Oidipus siare. En legend.

Kirke
Hans ande. Han har fått behålla siarförmågan efter döden. Zeus gjorde upp med Hades om det.

Odysseus
Men få har återvänt levande från dödsriket. Varför skulle just jag klara etd?

Kirke
För att du är Odysseus, den vittbereste.

Odysseus
Ska mina irrfärder aldrig få ett slut?

Kirke
Jodå. Det är just det du ska få veta av Teiresias. Farväl, vackre man. Kanhända ses vi igen, vem vet.

Odysseus
Farväl, Kirke.

Kirke
Och Odysseus.

Odysseus
Ja?

Kirke
Här! Två svarta får, till offret. Och en obol. Till Karon.

Odysseus
Tack.

(Han tar sina män och sitt skepp och seglar mot mörkret och dödsriket. Musik)

Odysseus
Vänta här. Härifrån måste jag färdas ensam.

(Han går ensam. Möter färjkarlen, Karon. Betalar sin Obol och blir körd över floden Styx. Det är mörkt. I mörkret glimmar ett par ögon, det är Kerberos, vakthunden. Men Odysseus har naturligtvis ett ben med sig åt honom, så det går också bra. Han gräver sin grop, slaktar fåren och tänder offerbålet. Massor av andar träder fram.)

Odysseus
Nej! Ingen får dricka av blodet. Det är ämnat åt gudarna. Och åt en av er. Bara en.

Teiresias
Är det måhända åt mig?

Odysseus
Teiresias. Jag är hedrad.

Teiresias
Varför, arme man, har du lämnat den lysande solens rike och kommit hit ner till de ödsligas boning? Vik tillbaka från gropen så att jag kan dricka av blodet och säga dig sanningen. Får jag känna på dig. Jodå, det kan nog gå. Lite gammal har du allt blivit, Odysseus.

Odysseus
Jag har nog det.

Teiresias
Men inte äldre än att du ska klara av det som återstår. Men det blir en prövning. Såsom allt annat i ditt liv. En prövning!

Odysseus
Säg vad jag måste göra.