Teatrar

  • Stadra sommarscen www.stadrasommarscen.se
  • Ölands Dramatiska Teater www.olandsdramatiska.se
  • Ölands Folkhögskola. Musikteaterskolan och skrivarskolan. www.olandsfolkhogskola.se
  • Regionteatern Blekinge Kronoberg www.regionteatern.se
  • Teater Västernorrland www.scenkonstbolaget.se